Profesionālās tālākizglītības centrs

"Dzemdību atbalsta skola​"

Programma: "Psiholoģisks atbalsts grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību un jaundzimušā aprūpes periodā"

Akreditēta mācību programma, akreditācijas Nr. AI_2977
Programmu realizē Profesionālās tālākizglītības centrs "Dzemdību atbalsta skola" reģ. Nr. 3361802523

Dibinātājs Ģimenes veselības centrs “STĀRĶA LIGZDA”

Profesionālās tālākizglītības centrs “Dzemdību atbalsta skola” (dibinātājs SIA Ģimenes veselības centrs STĀRĶA LIGZDA) ir dibināts 2014. gadā un ir IKVD reģistrēta izglītības iestāde.

Tālākizglītības centrs piedāvā trīs gadu profesionālās pilnveides kursu pieaugušajiem, kas vēlas apgūt psiholoģiska, informatīva un praktiska atbalsta sniegšanu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā, kā arī jaundzimušā aprūpes laikā.

Mācību process ir organizēts dinamiski – teorētiskās zināšanas papildina praktiskās nodarbības un pašizaugsmi veicinoši uzdevumi. Nodarbības vada speciālisti ar ilggadēju praktisku pieredzi darbā ar ģimenēm grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību periodā un jaundzimušā aprūpes laikā.

Kāpēc mācīties par dūlu?

Dūlu mācības domātas sievietēm, kas vēlas būt līdzās un atbalstīt citas sievietes, kā arī savas jomas profesionāļiem, kas jau ik dienas saskaras ar sievietēm gaidībās, dzemdību laikā un arī pēcdzemdību periodā (vecmātes, medīcinas māsas, fizioterapeiti, psihologi un citi speciālisti).

Apmācību programma sniedz padziļinātu izpratni par sievietes fizioloģiskām un psiholoģiskām pārmaiņām un vajadzībām gaidību un radību laikā, kas ir īpašs posms kā māmiņas, tā arī visas ģimenes dzīvē. 

Sieviete piedzīvo lielas pārmaiņas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Mainās ķermeniskās sajūtas un formas, tāpat arī domāšana un uztvere, jo rūpes un gaidas mijas ar neziņu, neizpratni un reizēm pat bailēm par gaidāmo notikumu un dzīvi pēc bērniņa piedzimšanas. Šis ir laiks, kad sieviete visbiežāk izjūt vēlmi un reālu nepieciešamību pēc profesionālas, faktos balstīti apmācītas uzticības un atbalsta personas, pēc kāda, kas stāv līdzās un var gan iedrošināt, gatavojoties dzemdībām, gan palīdzēt dzemdību un pēcdzemdību laikā. 

Sniegt atbalstu un būt līdzās sievietei gaidībās, radībās un pēcdzemdību periodā ir īpašs pagodinājums, tāpēc ir tik nozīmīgi dūlai apgūt speciālas iemaņas un zināšanas, kā būt līdzās māmiņai šajā laikā.