Dūlu mācību 1. gads

"Psiholoģija grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē"

Gaidības un radības ir ļoti īpašs laiks māmiņas un visas ģimenes dzīvē. Tas ir laiks, kad sieviete piedzīvo lielas pārmaiņas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Mainās ķermeniskās sajūtas un formas, tāpat arī domāšana un uztvere, jo rūpes un gaidas mijas ar neziņas sajūtu, neizpratni un reizēm pat bailēm par gaidāmo notikumu un dzīvi pēc bērniņa piedzimšanas. Šis ir laiks, kad sieviete visbiežāk izjūt vēlmi pēc kādas uzticības un atbalsta personas, pēc kāda, kas stāv līdzās un var gan iedrošināt, gatavojoties dzemdībām, gan palīdzēt dzemdību un pēcdzemdību laikā.

Sniegt atbalstu un būt līdzās sievietei gaidībās, radībās un pēcdzemdībās ir īpašs pagodinājums, tāpēc ir tik nozīmīgi dūlai apgūt speciālas iemaņas un zināšanas, kā būt līdzās māmiņai šajā laikā.

Dūlu mācības domātas sievietēm, kas vēlas būt līdzās un atbalstīt citas sievietes, kā arī savas jomas profesionāļiem, kas jau ik dienas saskaras ar sievietēm gaidībās, dzemdību laikā un arī pēcdzemdību periodā (vecmātes, medīcinas māsas, fizioterapeiti, psihologi u.c.).

Kursa samaksas un pieteikšanās noteikumi

Pieteikuma maksa ir 100 EUR (iemaksātā drošības nauda tiek noņemta no kopējās apmācību maksas, taču, ja dalība tiek atcelta, drošības nauda netiek atdota).

Dūlu 1. gada mācību maksa ir 1500 EUR (iespējams atgūt daļu mācību maksas, čeku iesniedzot VID kā “Attaisnotie izdevumi” par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību”).

Mācības tiek apmaksātas trīs daļās: 

Pirmā: 100 EUR reģistrācijas maksa.

Otrā 700 EUR (ne vēlāk kā mēnesi līdz mācību sākumam).

Trešā: 700 EUR (divus mēnešus pēc mācību sākuma).

Atsevišķa samaksa par nodevumu darbu un noslēguma pārbaudījuma izvērtēšanu un atgriezenisko saiti 150,- EUR apmērā jāsedz kursa beigās. Ja dalībniece pārtrauc mācības, iemaksātā nauda netiek atdota.

Grupā paredzēts iekļaut līdz 14 cilvēkiem.

Kursa saturs

Kursu pasniedz