Dūlu mācību 3. gads

Praktiskais un psihoemocionālais atbalsts

Latvijas dūlu mācību trešajā gadā “Praktiskais un psihoemocionālais atbalsts.” tiek uzņemtas dūlas apmācībā, kas sekmīgi pabeigušas otro mācību gadu Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādē “Dzemdību atbalsta skola” un ir ieguvušas sertifikātu, kura oriģināls jāuzrāda, uzsākot mācības 3. Latvijas dūlu mācību programmas gadā.

Kursa saturs

Tiek apgūtas praktiskās iemaņas, kas dūlai nepieciešamas, lai sniegtu atbalstu māmiņai un ģimenei grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. 

Kursu pasniedz

Kursa samaksas un pieteikšanās noteikumi

Pieteikuma maksa ir 100 EUR (iemaksātā drošības nauda tiek noņemta no kopējās mācību maksas, taču, ja dalība tiek atcelta, drošības nauda netiek atdota).

Dūlu mācību 3. gada mācību maksa ir 1500 EUR (iespējams atgūt daļu mācību maksas, čeku iesniedzot VID kā “Attaisnotie izdevumi” par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību”).

Mācības tiek apmaksātas trīs daļās: 

Pirmā: 100 EUR reģistrācijas maksa.

Otrā: 700 EUR (ne vēlāk kā mēnesi līdz mācību sākumam).

Trešā: 700 EUR (divus mēnešus pēc mācību sākuma).

Atsevišķa samaksa par nodevumu darbu un noslēguma pārbaudījuma izvērtēšanu un atgriezenisko saiti 110,- EUR apmērā jāsedz kursa beigās. Ja dalībniece pārtrauc mācības, iemaksātā nauda netiek atdota.

Grupā paredzēts iekļaut līdz 14 cilvēkiem.