Par izglītības iestādi

"Dzemdību atbalsta skola" misija, vīzija, vērtības

Izglītības programmu “Psiholoģisks atbalsts grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā un jaundzimušā aprūpes periodā” realizē Profesionālās tālākizglītības centrs “Dzemdību atbalsta skola”, reģ. Nr. 3361802523.

MISIJAprofesionālās tālākizglītības centrs “Dzemdību atbalsta skola” (turpmāk – DZAS) ir profesionālās tālākizglītības iestāde, kas veselības aprūpes ekosistēmas ietvaros sekmē pieaugušo profesionālo pilnveidi, kompetenču attīstību, personības izaugsmi kā vērtību sabiedrībā, veicina saudzīgu, emocionāli, psiholoģiski, informatīvi un fiziski atbalstītu mātes, bērna un ģimenes aprūpi.

VĪZIJA par izglītojamo – DZAS nodrošina ikvienam izglītojamam un arī vietējai sabiedrībai mācīšanās iespējas zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidei, personības izaugsmei, izglītības sekmīgai turpināšanai un dzīves meistarībai, lai sniegtu informētu un strukturētu atbalstu jaunajām ģimenēm grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību un jaundzimušā aprūpes periodā.

Profesionālās tālākizglītības centrs “Dzemdību atbalsta skola” dibināts 2014. gadā un ir IKVD reģistrēta izglītības iestāde (reģistrācijas apliecības Nr. 3361802523). Tālākizglītības centrs piedāvā trīs gadu profesionālās pilnveides kursu pieaugušajiem, kas vēlas apgūt psiholoģiska, informatīva un praktiska atbalsta sniegšanu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā, kā arī jaundzimušā aprūpes laikā. Pabeidzot trīs gadu mācības, tiek iegūtas tiesības praktizēt Latvijas teritorijā kā dzemdību dūlai. Nodarbības notiek nelielās grupās, 1-2 reizes mēnesī. Mācību process ir organizēts dinamiski – teorētiskās zināšanas papildina praktiskās nodarbības un pašizaugsmi veicinoši uzdevumi. Nodarbības vada speciālisti ar ilggadēju praktisku pieredzi darbā ar ģimenēm grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību periodā un jaundzimušā aprūpes laikā.

Kursa nodarbību tēmas

Gaidības un radības ir ļoti īpašs laiks māmiņas un visas ģimenes dzīvē. Tas ir laiks, kad sieviete piedzīvo lielas pārmaiņas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Mainās ķermeniskās sajūtas un formas, tāpat arī domāšana un uztvere, jo rūpes un gaidas mijas ar neziņas sajūtu, neizpratni un reizēm pat bailēm par gaidāmo notikumu un dzīvi pēc bērniņa piedzimšanas. Šis ir laiks, kad sieviete visbiežāk izjūt vēlmi pēc kādas uzticības un atbalsta personas, pēc kāda, kas stāv līdzās un var gan iedrošināt, gatavojoties dzemdībām, gan palīdzēt dzemdību un pēcdzemdību laikā. 

Sniegt atbalstu un būt līdzās sievietei gaidībās, radībās un pēcdzemdību periodā ir īpašs pagodinājums, tāpēc ir tik nozīmīgi dūlai apgūt speciālas iemaņas un zināšanas, kā būt līdzās māmiņai šajā laikā. 

Dūlu mācības domātas sievietēm, kas vēlas būt līdzās un atbalstīt citas sievietes, kā arī savas jomas profesionāļiem, kas jau ik dienas saskaras ar sievietēm gaidībās, dzemdību laikā un arī pēcdzemdību periodā (vecmātes, medīcinas māsas, fizioterapeiti, psihologi u.c.).