Pieteikties mācībām

Kā notiek mācības ?

Profesionālās tālākizglītības centrs “Dzemdību atbalsta skola” dibināta 2014. gadā un ir IKVD reģistrēta izglītības iestāde (reģistrācijas apliecība Nr. 3361802523).

Tālākizglītības centrs piedāvā trīs gadu profesionālās pilnveides kursu pieaugušajiem, kas vēlas apgūt psiholoģiska, informatīva un praktiska atbalsta sniegšanu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā, kā arī jaundzimušā aprūpes laikā.

Pabeidzot trīs gadu mācības, tiek iegūtas tiesības praktizēt Latvijas teritorijā kā dzemdību dūlai.

Nodarbības notiek klātienē, nelielās grupās, 1-2 reizes mēnesī. Mācību process ir organizēts dinamiski – teorētiskās zināšanas papildina praktiskās nodarbības un pašizaugsmi veicinoši uzdevumi.

Nodarbības vada speciālisti ar ilggadēju praktiskā darba pieredzi darbā ar ģimenēm grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību periodā un jaundzimušā aprūpes laikā.